Currently browsing author

Leena Tammioja

Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa (2 op) SYKSY 2017

Sisältö Koulutuksessa perehdytään mobiililaitteiden hyödyntämiseen osana oppimisprosessia. Pääpaino on opiskelijoiden aktivoinnissa vuorovaikutukseen ja itse tuottamiseen. Toteutus Lähipäivä, webinaarit ja ohjattu verkkotyöskentely Kouluttajana Matleena Laakso …